ONLINE BAŞVURU FORMU

Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formu

Yapılacak görüşmeler sonrasında, okulumuza davet edilebilirsiniz. Şu anda uygulanan sağlık önlemlerine ve MEB’in uyguladığı kurallara göre, randevuya birden fazla veli aynı anda çağrılmayacaktır. Okulda bulundurulan personel sayısına dikkat edilmektedir.  Bununla birlikte talebiniz doğrultusunda uzaktan görüşmeyle de kayıt işlemleri gerçekleştirebilir.