BİLSET OKULLARI ORTAOKULLAR İÇİN NİTELİKLİ LİSE SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

BİLSET OKULLARI ortaokulda öğrencilerini yeni değişen sisteme göre nitelikli lise sınavlarına hazırlamak için ve özel liselerin bursluluk sınavlarına hazırlık için çok yönlü bir ‘sınav hazırlık programı’ uygular.

 

Nitelikli Tanıma Görüşmeleri: Öğrencilerimizin yaş özellikleri ve ihtiyaçları bizim için çok önemlidir. Her çocuğumuzu okula alırken tüm kişisel özellikleri ve akademik altyapısı ile tanımaya yardımcı olan bir ön değerlendirme yapılır. Sınav hazırlık programı 6. Sınıfta başlar ve 8. Sınıfa kadar hızlanarak devam eder.

Bireysel Yol Haritası Belirleme: Bu değerlendirmelere göre her öğrencimize kısa ve uzun vadeli hedefleri olan bir yol haritası çıkarılır. Çalışma alışkanlıkları değerlendirilir. Bu harita; rehberlik birimimiz, sınıf öğretmenimiz ve öğrenci koçumuz tarafından düzenli şekilde takip edilir. Bireysel toplantı saatleri, akademik planlama ve motivasyon desteği ile kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında yol gösterilir. Ailelerimize düzenli bilgi aktarılır.

Sınıflarda İdeal Öğrenci Sayıları: Sınıflarımız en fazla 16 kişiliktir. Bu da hem her öğrenciye ulaşmayı sağlayan hem de sağlıklı bir ders ortamı için ideal bir sayıdır.

 

Arttırılmış Ders Saatleri: Bilset Okulları’nda akademik ders saatleri MEB saatlerinden daha fazladır. Bu ek saatler konuların daha iyi anlaşılması, daha nitelikli ders anlatımı ve her konu sonunda yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkabilecek eksiklerin kapatılması için kullanılır.

Değerlendirme Saatleri: Yedinci sınıfta 3 ders saati ve 8. Sınıfta 4 ders saati değerlendirme zamanı vardır. Bu saatler öğrencilerin bireysel haritalarının takibi, ek çalışmaların yapılması, eksiklerin kapatılması, yöntem ve teknik öğretimi, sınav stresi ile baş etme, öğrenme stilleri çalışmaları ve aylık genel değerlendirmeler için kullanılır. 

Etüt Saatleri: Bunun dışında her gün okul sonrası 2 ders saati etüt çalışmaları vardır. Bu saatler öğrencilerin ek çalışmalarının yapıldığı saatlerdir. Aylık olarak ihtiyaç duyulan dersler için konu tekrarları, ek soru çözümü ya da bireysel destek çalışmaları yapılır. Öğrencilerin bu çalışmalara kalıp kalmayacağı aylık harita değerlendirmelerinde kararlaştırılır. Haritalardaki hedeflere ulaşana kadar devam eder.

 Seviyelendirilmiş Konu Taramaları: Her konu sonunda 3 tür değerlendirme alırlar. İlki en temel kavramların ölçümüdür, bilgi basamağında sorular içerir. İkinci değerlendirmeler daha karmaşık sorulardan oluşur, kavrama ve uygulama sorularından oluşur. Üçüncü değerlendirmeler ise eleyen sorulardır, sentez ve değerlendirme aşamasında sorular içerir. Her öğrencinin ilk ikisinde tam performans göstermesi beklenir. Son grup sorular ise özellikle öğrencilerin tam öğrenmesini ve farklı durumlarda çok yönlü düşünmelerini desteklemek içindir. Bu tür bir değerlendirme ile öğrencilerin hangi aşamada eksikleri varsa o alanda yoğunlaşılır.

Hafta Sonu Programı: Cumartesi günleri 8. Sınıflar için sabah 9.30 öğlen 12.30 arası 5 ders saati hızlandırmalar vardır. Bu saatlerde konu anlatımı yapılmaz. Sınav ve açıklamalar yapılır.

 

Akademik Kur Sistemi: 7. ve 8. Sınıflarda seviye sınıfları vardır. Bunlar her ay sonunda genel değerlendirme sınavlarının sonuçlarına göre belirlenir. Seviyeler eksiklerin kapatılması hedeflenerek yapılır.

Yaz Programı: Yaz döneminde 8. Sınıflar okullar açılmadan 2 hafta önce eksik tarama derslerine başlarlar. Bu çalışmalar 8. Sınıfa eksiksiz başlamaları için tekrar ve hazırlık içerir.

Son Dönem Hızlandırmaları: Ders Programı bir ay önce bitecek şekilde hazırlanır. Son ay boyunca hızlandırmalar başlar. Her gün motivasyon, son taktikler ve stres atma çalışmaları ve sınav taramaları ve açıklamaları yapılır.

Farklı Soru Türleri: Çeşitli kaynak kullanımı ile öğrencilerin her konuda farklı soru tarzları ile karşılaşması sağlanır.

Yetenek Derslerinden Ödün Vermeyen Program: Program, öğrencilerin hafta içi programlarında severek katıldıkları beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi derslerini de alabilmelerini sağlar.

Okul Gezileri: 8. Sınıflarla nitelikli liselere tanıma gezileri yapılır.

BRAINGYM ; Uluslararası kanıtlanmış fiziksel aktivite ile zihinsel gelişim ve sınav stresi ile mücadele