Bilset Ortaokulu

Bilset Ortaokul Eğitiminde öğrencilerimiz İngilizceyi ve İspanyolcayı öğrenmiş, bilimsel becerilerini, analiz ve sentez yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmış, yaşam becerisine sahip, nitelikli liselere hazır olacak şekilde öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından, MEB müfredatına uygun şekilde, eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan Ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Bilset Ortaokulu eğitiminde çocuklarımız hem kendi dünyalarını hem yeni bir dünyayı öğrenmeye başlıyorlar. Araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Öğrenmeye motive etmek, özgüven oluşturmak, iletişim becerilerini geliştirmek, gelecekte başarı ile öne çıkmalarını sağlamak amacıyla öğrenmeyi öğretiyoruz.

Bilset Ortaokulu eğitiminde çocuklarımız hem kendi dünyalarını hem yeni bir dünyayı öğrenmeye başlıyorlar. Araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Öğrenmeye motive etmek, özgüven oluşturmak, iletişim becerilerini geliştirmek, gelecekte başarı ile öne çıkmalarını sağlamak amacıyla öğrenmeyi öğretiyoruz.

Bilset Ortaokulu Programı;

  • Öğrenmeyi öğrenen,
  • Analitik düşünen,
  • Sentez yapan,
  • Sorunlarını çözen,
  • Etkili iletişim kuran,
  • Hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,
  • İngilizceyi ve İspanyolcayı öğrenmiş,
  • Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan, yaşam boyu öğrenebilen öğrenciler yetiştirir.
  • Öğrencilerimizin global ölçekte ve gelecekte sahip olması gereken yeteneklerini hedefler.

Bilset Ortaokul Eğitimi liseye geçiş aşamasında önemli yer tutar. Nitelikli Liselere Hazırlık 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Başta okul idaresi olmak üzere Rehberlik birimi, Sınıf danışman öğretmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Birimi ve alanında uzman öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, plânlı ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Bilset Ortaokulu’nda Sosyal Odaklı, Proje Tabanlı, Beceriye Dayalı Eğitim Sistemi ile Sanat Eğitimi, Drama, Yaratıcı Yazarlık, Girişimcilik, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri Eğitimi, Spor Aktiviteleri ve Hobi Kursları verilerek öğrencimize sosyalleşme imkanı tanınırken yaşları gereği yaşanabilecek ergenlik problemleri de hafifletilmeye çalışılacaktır.

Her çocuk bizim için ayrı bir değerdir. Çocuklarımızın içindeki gücü ortaya çıkararak sevgi ve saygı dolu, değerlerini koruyan, ufku geniş, bilim tutkunu, hedefini yüksek tutan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için en nitelikli eğitimi vermek üzere Bilset Ortaokuluna sizleri bekliyoruz.